Koiran tuonti ulkomailta

Voit tutustua koiran tuontiin liittyviin yleisiin säädöksiin ruokaviraston sivuilta.

Pieniamerikanpaimenkoirat ovat vielä vähälukuisia Suomessa, mutta esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa rotu on saavuttanut jo vahvaa jalansijaa. USA:ssa rotu kuuluu jo 40 suosituimman rodun joukkoon, mikä on verrattavissa esimerkiksi bordercollieiden suosioon.

Kasvatustoiminnan ollessa vasta aluillaan Suomessa, monet päätyvät hakemaan ensimmäisen pieniamerikanpaimenkoiransa ulkomailta. Tälle sivulle on kerätty hieman ohjeistusta, miten koiran tuonti ulkomailta ja rekisteröinti täällä Suomessa etenee.

Ostamalla koiran kasvattajalta tuet kasvattajan toimintaa. Siksi on hyvä selvittää ja kysellä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:

 • Pennun kasvuympäristö. Minkälaisissa olosuhteissa pennut syntyvät ja kasvavat?

 • Nartun pennutustiheys ja -ikä. Ei ole tavatonta että ulkomailla narttu astutetaan peräkkäisiin juoksuihin toistuvasti ja jalostuskäyttö aloitetaan hyvin nuorena.

 • Uroksen jalostuskäytön tiheys. Rodussa esiintyy koiria, jotka näkyvät yliedustettuina sukutauluissa. Tällainen vähentää rodun geneettistä monimuotoisuutta ja altistaa perinnöllisten sairauksien yleistymiselle. 

 • Uusintayhdistelmät. Saman yhdistelmän toistaminen vuosittain ei anna kuvaa tavoitteellisesta kasvatuksesta eikä rodun hyväksi tehdystä työstä.

 • Suomessa kahden merlen tai kahden luonnontöpön yhdistäminen ei ole sallittua, kaikkialla tätä ei kuitenkaan ole kielletty. Nämä yhdistelmät altistavat terveyshaitoille.

Pentueen sukutaulun arviointi

 • Kasvattajalta kuuluu saada tietoa koiran vanhemmista ja mahdollisuuksien mukaan myös muista sukutaulussa esiintyvistä koirista.

 • Neljän-viiden sukupolven perusteella suositellaan sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25%. Lisää voi lukea esimerkiksi Kennelliiton sivuilla

 • Jalostustoimikunta voi myös auttaa sukutaulujen kanssa. Kaikkien koirien sukutaulut eivät välttämättä ole tiedossa, mutta keräämme aktiivisesti tietoa ja pyrimme selvittämään sukutauluja niin pitkälle kuin mahdollista.

Rekisteröinnit ja rotuunotto

​Pentujen rekisteröinti kertoo vastuullisesta kasvatustyöstä. Epämääräiset ilmoitukset rekisteröimättömistä vahinkopennuista tulee ohittaa, kyse voi olla pentutehtailusta. 

Ulkomaista pentua hakiessa törmää useampaan eri nimitykseen rodusta: Miniature American Shepherd, Miniature Australian Shepherd ja näiden lisäksi USA:ssa myös Toy American Shepherd.

 • Mikäli tuontikoira on rekisteröity AKC:hen tai FCI:n tunnistamaan rekisteriin Miniature American Shepherdinä, se voidaan suoraan rekisteröidä Suomessa Kennelliittoon.​

 • USA:ssa pentuja rekisteröidään AKC:n lisäksi pienempiin rekistereihin ASDR, MASCA, IMASC, NSDR, NAMASCUSA.

  • nämä rekisterit eivät ole FCI:n tunnustamia, eli koiraa ei voida rekisteröidä Suomessa suoraan Kennelliittoon.

  • yllä olevista rekistereistä on kuitenkin toistaiseksi mahdollista siirtää USA:ssa syntynyt koira AKC:hen Stock Dog Registry:n avulla, mikäli pennun vanhemmat täyttävät tietyt ehdot. Katso MASCUSAn ohjeistus.

 • Miniature Australian Shepherd tai Toy American Shepherd eivät ole Kennelliiton, FCI:n tai AKC:n tunnustamia rotuja.

  • ​​​​esimerkiksi Saksassa osa kasvattajista rekisteröi koirat pienempiin rekistereihin MASCE tai EMASCD Miniature Australian Shepherdeinä.

  • näistä rekistereistä ei tämän hetkisen tiedon mukaan ole mahdollista rekisteröidä koiraa Kennelliittoon tai AKC:hen.

  • tällaisen koiran rekisteröintiä Suomessa voi yrittää rotuunoton kautta, mikäli se täyttää vaatimukset. Katso lisää Kennelliiton sivuilta. 

Terveystarkastukset ulkomailla

Ennen pennun ostopäätöstä on hyvä pyytää kasvattajalta todistukset pentueen vanhempien terveystutkimuksista.

 • Luustotutkimukset: tärkeimpänä lonkkalausunto (HD, hip dysplasia), mielellään myös kyynär- (ED, elbow dysplasia) ja patellaluksaatiolausunnot (PL, patellaluxation). Ulkomailla on hieman harvinaisempaa tutkituttaa selkä, mutta tätäkin kannattaa tiedustella!

 • Silmätutkimukset: virallisia silmälausuntoja antavat ECVO, CERF, BVA ja OFA. Olisi parasta, että vanhempien silmätutkimuslausunto olisi korkeintaan vuoden vanha astutushetkellä, mutta tässä voi olla maakohtaisia eroja.

 • Hampaisto ja purenta

 • Mahdolliset geenitestit

 

Tarvittaessa jalostustoimikunta auttaa terveystutkimusten tulkinnassa!

Hännän typistäminen ja kannuskynsien poisto

Joissain maissa on laillista typistää pennulta häntä ja poistaa kannuskynnet. Typistäminen ja muu ulkonäköön vaikuttaminen on Suomen eläinsuojelulain vastaista. Tällaisen koiran ostajan on hyvä huomioida joitain seikkoja:

 • Typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin tai kilpailuihin

 • Typistetyn koiran jalostuskäyttö on kuitenkin mahdollista Suomessa, kunhan hännän geneettinen pituus on tiedossa ja merkitty Koiranettiin

 • Typistämisestä kannattaa aina kysyä kasvattajalta! Jotkut kasvattajat jättävät pennulle hännän pyydettäessä, vaikka lähtökohtaisesti typistäisivät kaikki pennut. 

 • HUOM! Pieni amerikanpaimenkoira voi myös olla luonnontöpö tai lyhythäntäinen, joten hännätön koira ei välttämättä ole aina typistetty. Luonnontöpö näkyy DNA-testissä (T-box -mutaatio).

 • Etujalan kannuskynsien poisto voi aiheuttaa kohonnutta riskiä ranteen ligamenttivammoille urheilukoirilla. 

Koirien hinnoittelu

 

Ulkomailla on tavallista myydä pentu eri hinnalla riippuen haluaako ostaja koti- tai harrastuskoiran, tai jopa mahdollisesti kasvattaa tulevaisuudessa. 

 

Jalostusoikeudella hankittu pentu on usein huomattavasti kalliimpi kuin lemmikkikoiraksi otettu pentu. Monesta maasta myydään pentu lähtökohtaisesti lemmikiksi, jolloin rekisteröinnillä rajoitetaan koiran jalostuskäyttöä, ja näin ollen se rekiströidään myös Suomessa EJ- rekisteriin (ei jalostukseen).