Jalostussuositukset

Jalostussuositusten tarkoitus on tuoda esiin kasvattajille ja pennunostajille niitä seikkoja, joita kasvatustyössä olisi toivottavaa huomioida. Näiden suositusten huomioiminen on kasvattajan arvioitavissa ja jalostukseen käytettävät koirat tulee arvioida kokonaisuutena (terveys, luonne, ulkomuoto sekä yhdistelmän geneettinen monimuotoisuus).

PEVISAAN kuuluvat terveystutkimukset (pakolliset kaikille jalostuskoirille)

 • Lonkkakuvaus ilman raja-arvoja

 • Silmätarkastus, jonka voimassaoloaika on 12 kk

 • Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin rekisteröintihetkellä.

 • Merle-merle tai töpö-töpö -yhdistelmiä ei rekisteröidä. (Suomen Kennelliiton hallituksen päätös 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.

Yleiset suositukset yhdistelmään

 • Molempien vanhempien yleisen terveyden tulee olla hyvä, eikä niillä saa olla todettuja kroonisia sairauksia tai muita muutoksia (esimerkiksi allergiat, toistuvat iho-, silmä- tai korvatulehdukset, autoimmuunisairaudet, epilepsia, muut hermostolliset ongelmat).

 • Jalostukseen ei tule käyttää koiria, jotka ovat luonteeltaan heikkohermoisia, arkoja tai vihaisia.

  • suositellaan luonnetestiä tai MH-luonnekuvausta tiedon keräämiseksi.

 • Yhdistelmän sukusiitosprosentti on suositeltavaa olla enintään 6,25 % laskettuna viidellä polvella.

Nartun jalostussuositukset

 • Emän olisi suositeltavaa olla astutushetkellä iältään vähintään 22 kuukautta.

 • Narttuja, jotka on keisarileikattu kahdesti ei tulisi käyttää enää jalostukseen.     

Uroksen jalostussuositukset

 • Uroksen olisi suositeltavaa olla astutushetkellä iältään vähintään 18 kuukautta.

 • Urosten jälkeläismäärää tulisi rajoittaa niin, että uroksella olisi suositeltavaa olla alle viisivuotiaana korkeintaan 20 jälkeläistä, ja kokonaisuudessaan maksimissaan 60 jälkeläistä.

 • Uusintayhdistelmiä tulisi välttää.

 • Samaa urosta ei suositella käytettävän täyssisaruksille. ​

Suositukset luustotutkimuksiin

 • Lonkkakuvaus - Toivottavaa olisi käyttää lonkiltaan terveiksi todettuja (A tai B) koiria. C-lonkkainen tulisi yhdistää vain terveeseen (A tai B) koiraan.​

 • Kyynärärkuvaus - Jalostuskoirien olisi suositeltavaa olla kyynärkuvattuja ja terveiksi todettuja (0/0).

 • Polvitutkimus - Molemmilla vanhemmilla olisi hyvä olla voimassa oleva polvilausunto 0/0.

 • Selkäkuvaus - Selkien kuvaamista (LTV, VA) suositellaan arvokkaan tiedon keräämiseksi.

Silmäsairauksiin ja -tutkimuksiin liittyvät suositukset

 • Silmätarkastus on suositeltavaa suorittaa myös ennen laajennustippojen laittoa: osa silmämuutoksista voi peittyä laajennustippojen alle (rodussa etenkin iris hypoplasia).

 • Jalostuskoirien lisäksi jalostukseen käyttämättömät koirat suositellaan peilattavaksi ainakin kerran aikuisiässä.

 • Pentujen silmätarkastus

  • pentueet suositellaan silmätarkastettavaksi 6-8 viikon iässä ennen luovutusta.

  • pentujen silmätarkastus on suositeltavaa, vaikka vanhemmat olisi geenitestattu terveeksi CEA:n osalta.

Muut suositukset

 • Suositeltavaa olisi käyttää jalostukseen koiria, joilla on leikkaava purenta ja täysi hampaisto.

DSC_0854.jpg
DSC_0625.jpg
DSC_0911.jpg

Geenitestit

 • Silmäsairaudet

  • Multifokaalinen verkkokalvon sairaus (CMR1)​

  • Tappisolurappeuma (CD)

  • Collien silmäanomalia (CEA)

  • Etenevä sauva-tappisolurappeuma (prcd-PRA)

  • Perinnöllinen harmaakaihi (PHC; HSF4-geeni)

 • Muut:

  • Etenevä selkäydinrappeuma (DM)​

  • Lääkeaineyliherkkyys (MDR1)

  • Hyperurikosuria (HUU)​