Luonnekysely ja tulokset

Rotuyhdistyksenä haluamme kerätä tietoa Suomessa asuvista pieniamerikanpaimenkoirista lyhyellä kyselyllä. Kyselyn tavoitteena on tarjota rodusta kiinnostuneille hyödyllistä lisätietoa. Pienen koiramäärän vuoksi kyselyn tulokset ovat korkeintaankin vain suuntaa antavia, mutta toivomme, että kyselystä ja sen tuloksista on apua pieniamerikanpaimenkoiraa rotuna harkitseville. 

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä: https://my.surveypal.com/MAS-kyselyomistajille. Mikäli sinulla on useampi koira, täytäthän kaikista oman kyselyn. Kyselyyn vastataan anonyymisti. 

Kyselyn kuvaajat avautuvat isommaksi niitä klikkaamalla.

Suhtautuminen ihmisiin

(oma perhe, lapset ja vieraat)

Pampait ovat hyvin ihmisläheisiä koiria ja ne kiintyvät voimakkaasti omaan ihmiseensä ja perheeseensä. Ne viihtyvät hyvin sylissä ja lähellä. Omimmillaan ne ovat, jos saisivat kulkea koko päivän omistajansa mukana. Pampaiden yksinoloharjoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota ja tehdä se alusta saakka huolella ja tarpeeksi rauhallisesti.

 

Noin 80% luonnekyselyyn vastanneista kuvaili pampaitaan avoimeksi vieraita ihmisiä kohtaan ja tulevan vähintäänkin hyvin toimeen lasten kanssa. Rotumääritelmässä mainittu varautuneisuus voi ilmetä välttelynä tai välinpitämättömyytenä. Pampai ei koskaan saa olla vihainen ihmistä kohtaan.

Koulutettavuus

Pampaiden omistajat kuvailevat koulutettavuutta erinomaiseksi ja koiria miellyttämishaluisiksi. Pampait ovat aina valmiita toimintaan ja oppivat nopeasti. Koiria on helppo motivoida ja ne ovat keskimäärin ahneita ja hyvin ruualla palkkautuvia. Koirista löytyy sekä herkkiä ja pehmeitä, että omatahtoisia yksilöitä. Yleisesti pampaiden asenne kaikkeen tekemiseen on iloinen ja innokas.

  

Viettikäytös

(vahti-, saalis-, riistavietti & paimennus)

Luonnekyselyn perusteella pampaiden viettisyys vaihtelee melko paljon. Luonnollisesti voimakkaampana esiin nousee paimennusvietti. Vahtiviettiä ilmenee myös kohtuullisesti ja sen yhteydessä jonkin verran äänenkäyttöä. Voimakkaan vietikkäillä koirilla esiintyy myös kohteiden napsimista. Suurin osa pampaiden omistajista arvioi pystyvänsä pitämään koiraa irti erittäin hyvin ja pampaille on helpohko kouluttaa varmat luoksetulot luontaisen laumassa pysymistarpeen varjolla.

Paimennusvietti pampai
Saalisvietti pampai
Riistavietti pampai
Vahtivietti pampai

Liikunnan- ja aktivoinnin tarve

Pieniamerikanpaimenkoirat kuuluvat muiden paimenkoirien tapaan aktiivisiin rotuihin. Niiden juuret ovat maatiloilla, joissa koira on kulkenut mukana töitä tehden koko päivän. Päivän aikana ne ovat fyysisesti liikkuneet paljon ja tehneet ajatustyötä esimerkiksi paimentaen tai vahtien. Pampait ovat edelleen väsymättömiä, valmiita toimintaan ja myös turhautuvia, jos eivät saa tarpeeksi liikuntaa ja aktivointia. Monet pampaiden omistajat sanovat, että koiralle on erittäin tärkeää päivittäin päästä juoksemaan irti.

liikunnantarve.png
aktivoinnintarve.png

Suhtautuminen toisiin koiriin

(oman perheen muut koirat ja vieraat koirat)

Pampaiden suhtautuminen toisiin koiriin vaikuttaa olevan keskimäärin hyvää ja etenkin oman lauman kesken erinomaista. Varsinkin nuoret koirat ovat avoimia, kiinnostuneita ja leikkisiä toisia kohtaan ja omistajan tehtävä onkin taata vain hyviä koirakontakteja koiralleen. Jotkin yksilöt voivat suhtautua nuivasti samaa sukupuolta edustaviin vieraisiin koiriin.

Hermorakenne

(haukkuherkkyys, rauhattomuus ja arkuudet)

Luonnekyselyssä tasaisimmin vastauksia jakautui haukkumisen, rauhattomuuden ja ääniherkkyyden suhteen. Pampaita harkitsevan on hyvä valmistautua työstämään näitä asioita. Myös erilaisiin ääniin totuttaminen pennusta alkaen voi olla tarpeen. Jalostuspäätöksiä tehdessä huomiota on kiinnitettävä hyvään hermolaatuun. Luonnekyselyn mukaan noin 20% koirista ilmentää lievää tai kohtalaista resurssiaggressiivisuutta tai alusta-arkuutta.

ääniherkkyys.png
haukkuherkkyys.png
rauhattomuus.png

Liikunnantarpeen lisäksi pampait tarvitsevat aktivointia eli ns. aivojumppaa. Ne ovat nopeita ja kekseliäitä oppimaan ja voivat helposti tekemisen puutteessa keksiä sitä omasta takaa (esimerkiksi kiellettyjen asioiden pureskelu, ääntely tai turhautunut paimennus/vartiointikäytös). Aktivointi voi olla esimerkiksi viikoittaiset koiraharrastukset, tottelevaisuus- ja temppukoulutus tai nenätyöskentely eri muodoissa. Lyhyet hihnalenkit yhdistettynä koirapuistovierailuun eivät riitä. Luonnekyselyn perusteella pampaiden omistajat arvioivat koirien kuitenkin kestävän myös vähemmän aktiiviset päivät varsin hyvin.

Liikunnan ja aktivoinnin sekä levon välillä on löydettävä tasapaino. Koira on opetettava myös rauhoittumaan ja odottamaan. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota heti pennun saapuessa uuteen kotiin. Myös leikit kannattaa hieman suunnitella: esimerkiksi jatkuva pallon heitto lähinnä nostaa koiran stressitasoja ja kytkee koiran ns. saalistusvaihteen päälle, mikä aiheuttaa turhautuneille paimenkoirille stereotyyppistä käytöstä (esim. epätoivottavien kohteiden jahtaus, näykkiminen). 

 

Laadukas liikunta, suunniteltu sekä monipuolinen aivotyöskentely ja rauhoittuminen ovat avainsanoja pampaiden hyvinvoinnille. Mikäli pampain liikunnan ja aktivoinnin tarve täytetään ja se saa tarpeeksi seuraa, on se sopiva koira myös kerrostaloon.

Vastaukset koostettu suuntaa-antavasti loppuvuodesta 2018 kerätystä luonnekyselyaineistosta. Otanta 31 koiraa, joissa mukana niin pentuja kuin aikuisiakin.

© 2019 Suomen pienet amerikanpaimenkoirat ry