PIENIAMERIKANPAIMENKOIRIEN ROTUYHDISTYS JA SEN TARKOITUS

Pieniamerikanpaimenkoirien rotuyhdistys on perustettu alkuvuodesta 2018 tarkoituksenaan edistää rodun harrastajien yhtenäistä toimintaa Suomessa ja lisätä ihmisten tietoisuutta rodusta. Tarkoituksena on myös järjestää harrastustoimintaa jäsenistölle sekä herättää mielenkiintoa rotua kohtaan. Yhdistys pyrkii myös edistämään rodun jalostamista ja kasvatusta terveen ja iloisen harrastuskoiran sekä arjessa toimivan perheenjäsenen suuntaan.

Yhdistyksen sääntömääräinen, kaikille jäsenille avoin, yleiskokous järjestetään vuosittain kevättalvella. Hallituksessa vaikuttaa puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä sekä kaksi varajäsentä, jotka valitaan tehtäviin aina kahden vuoden ajaksi.